Everymed - Startsidan    Om Melodia Medical AB    Kundtjänst Melodia Medical AB    Nyheter    Every X3 - Allt-i-ett mätare!    Kontakta Everymed

MELODIA MEDICAL

Melodia Medical har övertagit Everymed AB som är ett svenskt medicintekniskt utvecklingsbolag med säte i Borås och det startades 2003. Företaget fokuserar på att utveckla hjälpmedel främst inom diabetesområdet. Personalen besitter hög kompetens inom områden som medicin, medicinsk teknologi, kemi, projektstyrning, design och stöds av ett stort internationellt nätverk inom det medicinska fältet.

Företagets produkt heter Everyx3 (blodsockermätare). Den är baserad på en uppfinning av leg. läkare Gerhard Andersson. Under tiden som praktiserande distriktsläkare fick Gerhard diagnosen Diabetes mellitus typ 1. Nästan omedelbart upptäckte Gerhard att tillgängliga hjälpmedel såsom blodsockermätare och insulinpennor ej var till fyllest avseende användarvänlighet och snabbhet, varvid företaget startades och utvecklingen satte fart.

Företaget har sina egna patent på unika tekniska lösningar. Patenten är godkända/under godkännande i de flesta intressanta länderna i världen. Utvecklingen har bedrivits i samarbete med ett antal företag och experter inom bl.a. biosensorteknologi, mikroelektronik, industriell och ergonometrisk design och plastteknologi. Parallellt med utvecklingen har hela tiden fokusgrupper med diabetiker i varierande åldrar (föräldrar till spädbarn, barn, tonåringar och vuxna) deltagit i processen tillsammans med diabetessköterskor mestadels på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås.

Projektet finansieras av en industrikoncern från södra Sverige, Weland Stål AB, som har ett uthålligt och långsiktigt perspektiv, finansiellt och ägarmässigt. Utveckling och produktion sker i Sverige av ledande svenska industriella samarbets partners.Bolaget sätter stort fokus på att kunna ge en mycket bra kundservice/ support med hög tillgänglighet och att snabbt kunna bistå/utbilda sjukvården i hand havandet så att rätt information ges till patienterna.

Företaget är certifierat enligt ISO 13 485 och ISO 9001.

Gerhard Andersson,
leg.läkare
”Det har aldrig varit
enklare och snabbare
att testa blodsockret
än nu”.

everyX3
everyX3 Information till Diabetesföreningar Användarnas åsikter om EveryX3
everyX3
everyX3 Mjukvara till din PC EveryX3 har rätt reagens
Melodia Medical AB Industrivägen 1, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden     Phone +46 (0)33-20 75 60     info@melodiamedical.se