Se bilder på EveryX3
Everymed - Startsidan    Om Melodia Medical AB    Kundtjänst Melodia Medical AB    Nyheter    Every X3 - Allt-i-ett mätare!    Kontakta Everymed

FÖRDELAR MED EVERYX3

Världens i särklass snabbaste testprocedur. På mindre än en sekund är testelektroden frammatad från magasinet och redo att ta emot blod. I samma rörelse spänner man enkelt upp den integrerade lancettmekanismen och fyrar av mot t.ex. fingret (hylsa för alternativa stickställen finns med). Applicera blodet på testelektroden. Nu har det gått 3-4 sek. När mätvärdet presenterats stänger man av mätaren genom att vrida till OFF, vilket tar <1 sek. Analystiden är ofta det mått som, felaktigt, används för hur snabbt det går att mäta sig. Detta är i sammanhanget en ganska ointressant fråga. För diabetikern startar mätningen när tanken på mätning uppstår, och den slutar när mätaren är tillbaka i fickan/väskan igen. Everyx3 är ungefär dubbelt så snabb som andra kända blodsockermätarsystem när det gäller hela testproceduren.

Efter varje enskild mätning blir det inga blodiga testelektroder som måste tas om hand och slängas. Testelektroderna dras in tillbaka i magasinet igen och sitter skyddade när magasinet kastas, vilket är en unik och patenterad funktion.

Snabbheten och enkelheten gör att man kan testa sitt blodsocker på ”stående fot” samtidigt som man går, motionerar, dolt under bordet…kort sagt, när det behövs. Man behöver inte ”duka” upp sakerna på bordet eller i knäet. Man kan t.o.m. göra allt med en hand. Således är det lika enkelt, i vilken situation som helst, utan att någon behöver märka något, när det behövs, testa blodsockret.

Systemet med testmagasin innebär förutom bekvämlighet (det finns 6 stickor i magasinet, lagom för 1-3 dagars testning beroende på testbehov och ambitionsnivå) ett säkrare handhavande av teststickor med minimal risk för spill. Magasinet med 6 testelektroder har en hållbarhet på en vecka i mätaren vilket innebär att du måste testa dig minst en gång per dag för att få använda denna mätare.

Vårt etui, det enda oss veterligen i världen, som också har plats för insulinpennan/pennorna. Det är expanderbart och rymmer också extra magasin med testelektroder, kanyl/er till insulinpennan, lancettnålar, Dextrosol. Trots att man packar ned allt detta så är hela ”kittet” mindre i fickan än andra etuier för enbart blodsockermätare, som bara innehåller tillbehör för blodsockermätning.
Etuit behöver inte användas om man inte vill.

Mycket lämplig och enkel för barn som sköter testning själv. Programvaran är även konstruerad med barninställning vilket gör testandet roligare och mer motiverande då vi har en animerad gubbe som rör sig och om värdet ligger inom det inmatade målintervallet visas en ”smiley” som blinkar åt dig bredvid det aktuella blodsockervärdet.

Endast 0,6µl blod behövs.

Hylsa för ”alternativa stickställen” medföljer.

500 lagrade värden

Mätaren lämpar sig utmärkt till skakiga och darrhänta personer. Man kan nämligen stödja fingret på mätaren, den är designad bl.a. just för detta ändamål.

Reumatiker som provat har inga problem med vår mätare. Slipper att pilla med burk med lösa stickor. Allt finns i en och samma enhet som är greppvänlig och lätt att hantera.

När andra testar på en diabetiker är den mycket enkel att handha t.ex.
- föräldrar på spädbarn/barn som har diabetes
- hemtjänsten testar på patienter (patientens egna mätare)

Mätaren har många nyttiga menyfunktioner med möjlighet att ge mätvärdet olika kommentarer, mata in insulindoser, medelvärde, barninställning etc. Men den som bara vill ha en enkel mätare utan massa programfunktioner kan ställa mätaren i ”Enkel meny” då fungerar den som en vanlig enkel mätare utan extrafunktioner.

Vid vår användarstudie, 195 diabetiker i varierande ålder (föräldrar till spädbarn upp till äldre vuxna) visade det sig att ~99% ville ha den när den blir tillgänglig. 92% tyckte den var mycket bra eller bra och mycket enkel eller enkel att använda.


Fördelar
Instruktionsfilmer
Prestanda
Vårdpersonal
Melodia Medical AB Industrivägen 1, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden     Phone +46 (0)33-20 75 60     info@melodiamedical.se