Se bilder på EveryX3
Everymed - Startsidan    Om Melodia Medical AB    Kundtjänst Melodia Medical AB    Nyheter    Every X3 - Allt-i-ett mätare!    Kontakta Everymed

PRESTANDA

Noggrannhet:
Vid en klinisk studie* utförd på 100 diabetiker uppnåddes följande resultat:
Jämförelse, användares resultat Everyx3, med YSI 2300 referensmetod. (Metod: Parkes Consensus Error Grid)

Y-axeln: Användare Everyx3
X-axeln: YSI 2300 referensmetod, plasma

Jämförelse, lab.personals resultat Everyx3 med YSI 2300 referensmetod.

Y-axeln: Lab. personal Everyx3
X-axeln: YSI 2300 referensmetod, plasma

Resultat: 99% av användarnas resultat återfinns i ”A” regionen och 1% i ”B” regionen; samt 96% av lab. personals resultat återfinns i ”A” regionen och 4% i ”B” regionen.

Korrelationskoefficient: R=0,968

Resultaten visar att mätvärden från Everyx3 stämmer väl överens med
referensmetoden YSI 2300 och att Everyx3 är lämplig för avsedd användning, självkontroll av blodsocker.

Fördelar
Instruktionsfilmer
Prestanda
Vårdpersonal
Melodia Medical AB Industrivägen 1, SE-523 90 Ulricehamn, Sweden     Phone +46 (0)33-20 75 60     info@melodiamedical.se